111,60136,40 με ΦΠΑ
341,00415,40 με ΦΠΑ
62,0080,60 με ΦΠΑ
43,4062,00 με ΦΠΑ
74,4093,00 με ΦΠΑ