47,12 με ΦΠΑ
50,84 με ΦΠΑ
54,56 με ΦΠΑ
58,28 με ΦΠΑ
43,40 με ΦΠΑ